Văn bản pháp luật


Mẹo nhỏ
-  Để kết quả chính xác, hãy chọn một trong các tiêu chí: Theo số hiệu (Khi điền số của văn bản cần tìm), chính xác cụm từ hoặc trong tiêu đề.
-  Tìm văn bản khi biết ngày ban hành: chỉ cần điền cùng 1 ngày ban hành vào cụm Từ ngày và Đến ngày.
Mẹo nhỏ
-  Để kết quả chính xác, hãy chọn một trong các tiêu chí: Theo số hiệu (Khi điền số của văn bản cần tìm), chính xác cụm từ hoặc trong tiêu đề.
-  Tìm văn bản khi biết ngày ban hành: chỉ cần điền cùng 1 ngày ban hành vào cụm Từ ngày và Đến ngày.
select
select
select
Mẹo nhỏ
-  Để kết quả chính xác, hãy chọn một trong các tiêu chí: Theo số hiệu (Khi điền số của văn bản cần tìm), chính xác cụm từ hoặc trong tiêu đề.
-  Tìm văn bản khi biết ngày ban hành: chỉ cần điền cùng 1 ngày ban hành vào cụm Từ ngày và Đến ngày.
Tên văn bản Về triển khai kết quả Hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng các nước ASEAN về vấn đề ma túy tại Thái Lan
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 20/11/2012
Ngày đăng công báo Không xác định
Ngày hiệu lực Không xác định
Ngày hết hiệu lực 20/11/2012
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9432/VPCP-QHQT
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Download
Tên văn bản Về triển khai kết quả Hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng các nước ASEAN về vấn đề ma túy tại Thái Lan
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 20/11/2012
Ngày đăng công báo Không xác định
Ngày hiệu lực Không xác định
Ngày hết hiệu lực 20/11/2012
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9432/VPCP-QHQT
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tất cả có 0 văn bản liên quan
Loại
select
STT Số văn bản Tên văn bản Ngày
1 569/TCHQ-GSQL Công văn 569/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng là sản phẩm thuốc lá
16/01/2014
2 115/QĐ-TTg Quyết định 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhiền đến năm 2030
16/01/2014
3 123/QĐ-TTg Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16/01/2014
4 109/QĐ-TTg Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
15/01/2014
5 61/KCB-NV Công văn 61/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc sẵn sàng công tác tiếp nhận, điều trị cúm A, cúm A (H7N9)
15/01/2014
6 422/TCHQ-TXNK Công văn 422/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC
15/01/2014
7 01/CT-NHNN Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014
15/01/2014
8 05/2014/QĐ-TTg Quyết định 05/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
15/01/2014
9 01/2014/TT-BCT Thông tư 01/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
15/01/2014
10 403/TCHQ-GSQL Công văn 403/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu
14/01/2014
11 15/TB-VPCP Thông báo 15/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp thứ 3 Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh
14/01/2014
12 04/2014/QĐ-TTg Quyết định 04/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
14/01/2014
13 03/2014/QĐ-UBND Quyết định 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015
14/01/2014
14 04/2014/QĐ-UBND Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014 - 2015
14/01/2014
15 02/CT-BTTTT Chỉ thị 02/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
14/01/2014
16 99/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”
14/01/2014
17 519/BTC-TCHQ Công văn 519/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc áp dụng thuế tự vệ
13/01/2014
18 51/QĐ-LĐTBXH Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động
13/01/2014
19 05/NQ-CP Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế
13/01/2014
20 02/2014/QĐ-TTg Quyết định 02/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
13/01/2014
STT Số văn bản Tên văn bản Ngày
1 42/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
30/12/2013
2 109/QĐ-TTg Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
15/01/2014
3 569/TCHQ-GSQL Công văn 569/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng là sản phẩm thuốc lá
16/01/2014
4 69/TCT-CS Công văn 69/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tên loại hóa đơn
07/01/2014
5 65/TCT-CS Công văn 65/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động xuất khẩu lao động
07/01/2014
6 61/KCB-NV Công văn 61/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc sẵn sàng công tác tiếp nhận, điều trị cúm A, cúm A (H7N9)
15/01/2014
7 176/TCHQ-GSQL Công văn 176/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC
07/01/2014
8 214/TCHQ-GSQL Công văn 214/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về kho bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất
08/01/2014
9 203/TCHQ-TXNK Công văn 203/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày
08/01/2014
10 4475/TCT-CS Công văn 4475/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế
19/12/2013
STT Số văn bản Tên văn bản Ngày
1 569/TCHQ-GSQL Công văn 569/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng là sản phẩm thuốc lá
16/01/2014
2 69/TCT-CS Công văn 69/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tên loại hóa đơn
07/01/2014
3 65/TCT-CS Công văn 65/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động xuất khẩu lao động
07/01/2014
4 61/KCB-NV Công văn 61/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc sẵn sàng công tác tiếp nhận, điều trị cúm A, cúm A (H7N9)
15/01/2014
5 176/TCHQ-GSQL Công văn 176/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC
07/01/2014
6 214/TCHQ-GSQL Công văn 214/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về kho bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất
08/01/2014
7 203/TCHQ-TXNK Công văn 203/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày
08/01/2014
8 4475/TCT-CS Công văn 4475/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế
19/12/2013
9 4560/TCT-CS Công văn 4560/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn đối với tài sản cố định liên doanh điều chuyển bàn giao
23/12/2013
10 4581/TCT-TNCN Công văn 4581/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi thay đổi mã số thuế
24/12/2013
Ad-airblade.png
ad-sapphire.pngad2.png
ad-sapphire.png

Tìm kiếm

Nhận văn bản mới qua email

Khách hàng khi đã đăng ký sử dụng gói dịch vụ sẽ được hệ thống cập nhật văn bản mới nhất vào email hàng tuần từ tiện ích nhận văn bản qua email

Hỗ trợ trực tuyến

Chương Thảo Phap Luat

Gói dịch vụ

Ad-samsung.png
Ad-vnn.png